ENGLISH
 

Kurzy v malých skupinách

Výhodou kurzu je nízky počet účastníkov, ktorý sa pohybuje v rozmedzí 5 až 8 ľudí. Rozsah kurzu je 50 vyučovacích hodín a jeho dĺžka trvania 16 týždňov. Výučba prebieha pravidelne 2 krát týždenne po 2 vyučovacie hodiny. Jedna vyučovacia hodina trvá 45 minút a jej cena je 11€ až 12,95€. Cena kurzu zahŕňa aj cenu študijného materiálu, ktorý je nevyhnutný pre úspešné zvládnutie kurzu. Študijné materiály si môžete zakúpiť priamo u nás a po absolvovaní kurzu ich môžete ponúknuť agentúre späť k odkúpeniu za zníženú cenu odpovedajúcu opotrebovaniu.

Príklady rozvrhov:
Pondelok a Streda od 16:30 do 18:00
Utorok a Štvrtok od 18:00 do 19:30

Agentúra gibArt, s.r.o. 1996 - 2012.