ENGLISH
 

Kurzy pre deti

Deti začínajú štúdium angličtiny a nemčiny vo veku 7-9 rokov. Základnou podmienkou je zručnosť písania. Kurzy pozostávajú z dvoch 60-minútových lekcií týždenne prebiehajúcich hravou formou v popoludňajších hodinách. Počet detí v skupine je 6 až 10. Žiakom sa venujú kvalifikovaní učitelia s pedagogickou praxou a pozitívnym vzťahom k deťom a mládeži.

Príklady rozvrhov:
Pondelok a Štvrtok od 15:00 do 16:00
Utorok a Štvrtok od 15:30 do 16:30

Agentúra gibArt, s.r.o. 1996 - 2012.