ENGLISH
 

O agentúre

Agentúra bola založená v roku 1996 ako Agentúra cudzích jazykov a v súčasnosti pôsobí ako agentúra gibArt, s.r.o. Počas svojho viac ako pätnásťročného pôsobenia si získala mnoho verných a spokojných zákazníkov spomedzi malých a stredných firiem, mimovládnych organizácií, veľvyslanectiev, štátnej správy, samosprávy i širokej verejnosti. Našim poslaním je pomáhať ľuďom komunikovať. Komunikovať prostredníctvom štúdia cudzích jazykov ako aj dodaním kvalitných prekladov či tlmočenia. Sídlom agentúry je Prešov, Pavlovičovo nám. 6.

Agentúra gibArt, s.r.o. 1996 - 2012.