ENGLISH
 

Identifikačné údaje

gibART, s.r.o.
Pavlovičovo nám. 3857/6
080 01 Prešov

IČO: 36661601
DIČ: 2022223489


Bankové spojenie:
UniCredit Bank Slovakia a.s., pobočka Prešov
číslo účtu: 6628617003/1111
IBAN: SK8311110000006628617003
BIC/SWIFT: UNCRSKBX

e-mail: info@gibarti.sk

 

Agentúra gibArt, s.r.o. 1996 - 2012.